pelajaran hari ini,,...
perbuatan itu diibaratkan api dengan air
ketika air lebih banyak daripada api,
maka air akan memadamkan api tsb
namun ketika air sedikit dibandingkan api,
maka api akan lebih ganas lagi dan semakin besar,,
maka beruntunglah orang2 yg berlomba dalam kebaikan..